Strona dostosowana do rozdzielczości 1024 x 768 wymaga przegl±darki w wersji IE 7 lub Firefox 3.0

Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
jest publiczn± placówk± o¶światow± prowadzon±
przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu.

Uchwała Rady Miasta nr 70/XLIII/2002
roku z dnia 26 czerwca 2002 roku.

Głównym celem CDiE
jako placówki szkoleniowej jest:

"WSPIERANIE JAKO¦ŚCI W EDUKACJI"


SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLEŃ CDiE 2013/2014 !!!

Certyfikaty Centrum Doskonalenia i Edukacji


  Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL   Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL   Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL   Centrum szkoleniowe HAAS-HTEC   Certyfikat Akademii Chint

  Certyfikat ISO   Certyfikat ISO   Certyfikat ISO   Certyfikat ISO   Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

  Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE

  Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE

W skład CDiE wchodz± jednostki:
Aktualnoś¶ci CDiE


Pokaz prac w konkursie "Najciekawsza praca elektroniczna"[dalej]


Prezentacja prac na konkursie "Najciekawsza praca elektroniczna"[dalej]


Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła[dalej]


"Procedura wdrażania Niebieskiej Karty z inicjatywy placówki o¶wiatowej"[dalej]


Próbna matura z matematyki - poziom rozszerzony[dalej]


VIII edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie ¶wiata"[dalej]


Dodatkowy kurs "Języka migowego I°"[dalej]


Kurs doskonal±cy "KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P.DENNISONA II°"[dalej]


Kurs kwalifikacyjny z zakresu "Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autustyczncyh"[dalej]


Samorz±dowy Konkurs Nastolatków "O¶miu Wspaniałych" - rozmowy kwalifikacyjne[dalej]


Próbna matura z matematyki - poziom podstawowy[dalej]


Kreatywny nauczyciel - kreatywny przedszkolak[dalej]


Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona[dalej]


Zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych[dalej]Współpracujemy z:

                              

Administrator serwisu: Szymański Sławomir - administrator@cdie-wloclawek.pl

Copyright @ 2009 Centrum Doskonalenia i Edukacji, wszelkie prawa zastrzeżone.

Licznik odwiedzin