Strona dostosowana do rozdzielczości 1024 x 768 wymaga przegl±darki w wersji IE 7 lub Firefox 3.0

Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
jest publiczn± placówk± o¶światow± prowadzon±
przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu.

Uchwała Rady Miasta nr 70/XLIII/2002
roku z dnia 26 czerwca 2002 roku.

Głównym celem CDiE
jako placówki szkoleniowej jest:

"WSPIERANIE JAKO¦ŚCI W EDUKACJI"


SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLEŃ CDiE 2013/2014 !!!

Certyfikaty Centrum Doskonalenia i Edukacji


  Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL   Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL   Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL   Centrum szkoleniowe HAAS-HTEC   Certyfikat Akademii Chint

  Certyfikat ISO   Certyfikat ISO   Certyfikat ISO   Certyfikat ISO   Certyfikat Instytutu Spawalnictwa

  Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE

  Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE   Upoważnienie OKE

W skład CDiE wchodz± jednostki:
Aktualnoś¶ci CDiE

Podsumowanie konkursu plastycznego "Szkoła moich marzeń"[dalej]


Druga edycja konkursu fotograficznego "LATO W MIE¦CIE"[dalej]


Zakończenie kursów kwalifikacyjnych: terapia pedagogiczna i pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo.  [dalej]


Uroczysty finał konkursu "Najlepszy uczeń w zawodzie"[dalej]


Uroczyste zakończenie kursów kwalifikacyjnych[dalej]


Konkurs plastyczny pt. "Szkoła moich marzeń"[dalej]


Zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki[dalej]


Uroczysty finał konkursu "Najlepszy uczeń w zawodzie" w roku szkolnym 2013/2014[dalej]


II edycja konkursu "¦ladami mniejszo¶ci niemieckiej we Włocławku"[dalej]


UWAGA! Zmiana terminu szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego z Wydawnictwem Pearson[dalej]


"Rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej".  [dalej]


Uroczyste zakończenie Ligi Zadaniowej 2013/2014[dalej]


Finał konkursu "Najciekawsza praca elektroniczna - pi±ta edycja"[dalej]


Pokaz prac w konkursie "Najciekawsza praca elektroniczna"[dalej]


Prezentacja prac na konkursie "Najciekawsza praca elektroniczna"[dalej]Współpracujemy z:

                              

Administrator serwisu: Szymański Sławomir - administrator@cdie-wloclawek.pl

Copyright @ 2009 Centrum Doskonalenia i Edukacji, wszelkie prawa zastrzeżone.

Licznik odwiedzin