Strona dostosowana do rozdzielczości 1024 x 768 wymaga przeglądarki w wersji IE 7 lub Firefox 3.0

Kursy zawodowe w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego


L.p.  Nazwa formy  Cele  Adresaci  Liczba godzin/koszt  KOD 
1.  Podstawowy kurs obsługi programu "Płatnik"   Nabycie przez słuchaczy praktycznej umiejętności obsługiwania programu PŁATNIK, zdobycie wiedzy niezbędnej do dokonywania rozliczeń z ZUS, nabycie umiejętności sporządzania i rozliczania listy płac oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej.  Kurs skierowany do słuchaczy zainteresowanych zasadami ubezpieczeń społecznych, znających podstawy obsługi komputera  15 h /300 zł.  K5 
2.  Zaawansowany kurs obsługi programu "Płatnik"  Nabycie przez słuchaczy praktycznej umiejętności obsługiwania programu PŁATNIK zdobycie wiedzy niezbędnej do dokonywania rozliczeń z ZUS nabycie umiejętności sporządzania i rozliczania listy płac oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej.  Kurs skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego, zajmujących się sprawami osobowymi i płacami w jednostce, orientujących się w zasadach ubezpieczeń społecznych oraz znających podstawy obsługi komputera   25 h /400 zł.  K6 
3.  Kurs obsługi programu finansowo-księgowego "Symfonia"  Zapoznanie się ze zintegrowanym pakietem Systemu SYMFONIA: Finanse i Księgowość - wspomagającym zarządzanie i podejmowanie decyzji w małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności, nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, ewidencji rozliczeń podatkowych.  Kurs jest skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego, zajmujących się sprawami finansowymi, księgowością w jednostce, orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera  30 h /500 zł.  K7 
4.  Kurs obsługi programu finansowoksięgowego "Rewizor GT"  Opanowanie umiejętności posługiwania się programem finansowo - księgowym "Rewizor GT".  Kurs jest skierowany do osób chcących poznać obsługę programów finansowo - księgowych: - pracownicy działów handlowych - pracownicy działów sprzedaży - początkujący pracownicy działów księgowych - młodzież - osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe wiadomości, umiejętności   30 h /500 zł.  K8 
5.  Kurs obsługi programu kadrowo-płacowego "Gratyfikant"  Opanowanie umiejętności obsługi programu kadrowo-płacowego "Gratyfikant', rozliczeń podatkowych i ZUS.  Kurs jest skierowany do osób chcących poznać obsługę programów finansowo - księgowych: - pracownicy działów handlowych - pracownicy działów sprzedaży - początkujący pracownicy działów księgowych - młodzież - osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe wiadomości, umiejętności   30 h /500 zł.  K9 
6.  Kurs obsługi programu handlowo - magazynowego "Subiekt"  Opanowanie umiejętności obsługi programu magazynowego "Subiekt", obsługi kartotek, zarządzania towarami.  Kurs jest skierowany do osób chcących poznać obsługę programów finansowo - księgowych: - pracownicy działów handlowych - pracownicy działów sprzedaży - początkujący pracownicy działów księgowych - młodzież - osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe wiadomości, umiejętności  20 h /400 zl.  K10 
7.  Kurs prowadzenia książki przychodów i rozchodów  Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia książki przychodów i rozchodów, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.  Kurs kierowany do osób chcących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub zainteresowanych podniesiem swoim umiejętności w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów   20 h /400 zł.  K11 
8.  Kurs z zakresu podstaw rachunkowości podmiotów działalności gospodarczej  Nabycie umiejętności prowadzenia rachunkowości podmiotów gospodarczych, ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, ewidencji rozliczeń podatkowych.  Kurs dla osób początkujących, chętnych do zdobycia wiedzy z zakresu rachunkowości, zdobywających nowe kwalifikacje  50 h /1000 zł.  K12 
9.  Kurs pełnej księgowości - samodzielny księgowy bilansista - poziom podstawowy  Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu księgowości na poziomie samodzielnego księgowego z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.  Kurs dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia księgowości od podstaw  150h /2000 zł.  K13 
10.  Kurs z zakresu kalkulacji kosztów w pełnej rachunkowości  Celem jest zdobycie umiejętności analizy kosztów w procesie produkcyjnym przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych.  Kierowany jest do osób zainteresowanych analizą kosztów, pracowników działu księgowości  20 h /400 zł  K14 
11.  Kurs pełnej księgowości - samodzielny księgowy bilansista - poziom zaawansowany  Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu księgowości na poziomie samodzielnego księgowego z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych  Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z podstaw rachunkowości i chcących zdobyć wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia księgowości  100h /2000 zł.  K15 
12.  Kurs z zakresu kadr i płac  Zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych oraz innych przepisów mających zastosowanie w działach księgowości i kadr, zdobycie niezbędnej wiedzy w rozliczeniach z ZUS, wypełnianie PIT-ów, rozliczenie listy płac, prowadzenie dokumentacji pracowniczej zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programów: Płatnik, Symfonia- Kadry i Płace.  Kierowany jest do osób początkujących, chcących się przekwalifikować, absolwentów szkół ekonomicznych  50 h /900 zł.  K16 
13.  Kurs dla pracowników administracyjno-biurowych  Celem jest zdobycie ogólnej wiedzy o pracy w działach administracji, prowadzeniu prac biurowych i podstawowe elementy prawa pracy.  Kierowany jest do osób początkujących, chcących się przekwalifikować, absolwentów szkół, osób bezrobotnych  30 h /500 zł.  K17 


Ośrodek prowadzi również następujące kursy zawodowe:

 • Kurs pedagogiczny instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • Kadry i płace,
 • Florystyka - bukieciarstwo,
 • Organizacja i technika handlu,
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Przedstawiciel handlowy (kurs z obsługą komputera i kas fiskalnych),
 • Profesjonalna obsługa sekretarska,
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • Opiekun osób wymagających pomocy w samodzielnej egzystencji,
 • Obsługa kas fiskalnych,
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
 • Profesjonalna obsługa klienta,
 • Kurs sekretarsko - biurowy z obsługą komputera.

Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udziela sekretariat ODDZ telefonicznie pod numerem

telefonu (0-54) 232 - 43- 77 wew. 25.

Współpracujemy z:

                              

Administrator serwisu: Szymański Sławomir - administrator@cdie-wloclawek.pl

Copyright @ 2009 Centrum Doskonalenia i Edukacji, wszelkie prawa zastrzeżone.

Licznik odwiedzin